20000tpd Taşlama Tullantı Suyun təkrar istifadəsi

Texniki Proses: Şüşə Taşlama Çirkab suları-Koaqulyasiya Çöküntüsü-Biokimyəvi Təmizləmə-MBR-UF-RO-Təkrar istifadə
Avadanlıq Parametrləri: UFf225 Membran Modulu, 46əd/dəst, 7 dəst, cəmi 322əd, dizayn iş axını 45L/m2.h
Komissiya tarixi: 2016

PVDF-20000TPD-TAŞLAMA-TULLANTILARIN-SUYUN TƏKRAR İSTİFADƏSİ


Göndərmə vaxtı: 29 sentyabr 2022-ci il