50000tpd Bələdiyyə Kanalizasiya Layihəsi

Texniki Proses: Məişət Kanalizasiyası-Oksidləşmə Xəndəyi-MBR-Axılması
Avadanlıq Parametrləri: BM-LMBR-25 Membran Modulu, 1800m2/dəst, 90 dəst, dizayn iş axını 15L/m2.h
Komissiya tarixi: 2019

MBR-50000TPD-BƏLƏDİYYƏ-KANALİZASYON-MBR-LAYİHƏSİ


Göndərmə vaxtı: 29 sentyabr 2022-ci il